Projekt Fremtidssikring

40 forslag skal være med til at tegne fremtiden for Danske Vandværker. Hent idékatalog og vær med i debatten om de mange ideer

Projektgruppen bag Fremtidssikring af Danske Vandværker afleverede 23. august 2019 sit idékatalog til repræsentantskabet.

 

Medlemmer kan hente idékataloget og give deres menig til kende om de mange ideer i debatforum. Det finder du ved at logge dig ind på Min side på Danske Vandværkers hjemmeside. Log ind på Min side her.

 

Totalt set er der høstet 40 forslag, som er opdelt i fem hovedområder, der kan beskrives som kvadratroden af de mange input, der blandt andet er hentet hos medlemmerne på fem meget velbesøgte dialogmøder rundt om i hele landet.

 

Input ikke kun fra dialogmøderne

Medlemmerne har også kunnet diskutere og komme med input i et online forum på Danske Vandværkers hjemmeside og på et webinar, desuden er der kommet input via mail og på telefon.

 

Som projektejer har repræsentantskabet givet sit input ved at besvare et spørgeskema og på to seminarer, hvor projektets fokus løbende er blevet tilpasset. Også landsbestyrelsen har været i arbejdstøjet og fungeret som styregruppe og løbende givet sit besyv til processen.

 

Projektgruppens opgave og arbejde

Opgaven til projektgruppen lød: Udarbejd et katalog med ideer. Ifølge kommissoriet for gruppens arbejde skulle den også beskrive fordele og ulemper ved de enkelte forslag. Samtidig skulle gruppen også forholde sig til, hvilke værktøjer i skuffen, der ville skulle bruges for at puste liv i de enkelte forslag, herunder for eksempel ændringer i foreningens vedtægter.

 

Hovedfokus på at styrke den nuværende struktur

Projektgruppens opgave har bestået i at indsamle, bearbejde og supplere de mange input fra medlemmerne. Gruppen har også set nærmere på andre foreningers organisering for at hente inspiration der.

 

Baseret på input fra repræsentantskabsseminaret i februar 2019 og fra dialogmøderne vil der ikke blive arbejdet videre med ideer til større justeringer af foreningens organisationsstruktur. I stedet er der sat fokus på, hvordan foreningen og dens nuværende struktur kan styrkes yderligere.

 

Nogle af de ideer, der er kommet på bordet, ligger næsten lige til højre-benet, mens andre har en noget længere tidshorisont, desuden er det vigtigt, at medlemmerne får mulighed for at byde ind med synspunkter.

 

Ideerne skal have liv

Repræsentantskabet drøftede for første gang det samlede katalog på sit seminar 23. august. Her kom medlemmerne med deres første bud på et ja, nej eller måske til hver af de 40 ideer. Når vi vender kalenderbladet til 9. november 2019, beslutter repræsentantskabet, hvilke ideer, der skal sættes i gang, og hvilke, der skal gemmes til et andet tidspunkt eller måske aldrig skal  iværksættes. Men ingen kan som bekendt gøre alt på én gang, så det er vigtigt at understrege, at ideerne i kataloget lever videre.

 

Dialogmøder igen i 2020

I løbet af de første måneder i det nye år vil der igen blive holdt dialogmøder rundt om i landet. Denne gang vil hovedoverskriften være foreningens kommende strategi, og her vil ideer fra kataloget indgå som et helt naturligt element i arbejdet.

 

Publiceringsdato: 12/11 2019