Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling

Flere storforbrugere viser interesse for at frakoble sig vandværket og selv stå for vandindvindingen. Men bliver beslutningen truffet på det rigtige grundlag? Brug værktøjet til at beregne de økonomiske konsekvenser af en frakobling for både storforbruger og vandværk.

Når storforbrugerne ønsker at frakoble sig vandværket, er formålet at spare penge ved selv at stå for indvindingen af vand til deres erhverv.

 

Men beslutningen træffes ofte på et ufuldstændigt grundlag, hvilket kan betyde, at besparelsen ikke lever op til forventningerne.

 

Danske Vandværker har udarbejdet et værktøj til at beregne:

  1. Storforbrugerens beregnede udgifter ved egenproduktion
  2. Storforbrugerens økonomiske tab/gevinst ved at koble sig fra den almene vandforsyning
  3. Beregning af de økonomiske konsekvenser for vandværkets forbrugere ved en frakobling
  4. Beregning af de økonomiske konsekvenser for vandværkets forbrugere i tilfælde af indførelse af differentierede takster
  5. Beregning af vandværkets marginalpris

Værktøjet

Værktøjet består af fire faner: “Indledning”, “Stamoplysninger”, “Storforbruger” og “Energiforbrug og Levetid”.

 

I værktøjets faner “Stamoplysninger”, “Storforbruger” og “Energiforbrug og Levetid” skal du udfylde de blå felter, og så får du på et oplyst grundlag mulighed for at beslutte eventuelle forholdsregler, som vandværket kan træffe til gavn for både storforbrugeren og vandværkets øvrige forbrugere.

Publiceringsdato: 08/11 2019