Information til forbrugerne på vandværkets hjemmeside

Forbrugerne skal have information om vandværkets priser, vilkår og kvaliteten af drikkevandet, samt hvordan I producerer vandet. I det hele taget skal I sørge for, at forbrugerne klart og tydeligt får den information, de har brug for.

Hvilke krav er der til vandværkets hjemmeside?

På vandværkets hjemmeside er der en række lovpligtige oplysninger, der skal opdateres mindst en gang om året.

 

Derudover bør forbrugerne kunne læse om:

 

 • Vedtægter
 • Referater fra generalforsamlinger
 • Regnskaber

Kontaktoplysninger

Forbrugerne skal selvfølgelig kunne finde vandværkets kontaktoplysninger. 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mail

 

Også kontaktoplysninger på kontaktpersoner i vandværkets bestyrelse skal være tilgængelige. 

 

Drikkevandskvalitet

Forbrugerne skal kunne læse om:

 

 • Værdier for almindelige parametre så som hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet.
 • Værdier for parametre af særlig lokal betydning, så som nitrat, nikkel og fluorid.

 

Herunder skal forbrugerne også kunne finde:

 

 • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.
 • Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
 • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i vandværkets vilkår i indvindingstilladelse.

Persondatapolitik

Når man indsamler personoplysninger, er man underlagt en oplysningspligt. Forbrugerne skal derfor vide, hvilke personoplysninger vandværket behandler, og hvad formålet med behandlingen er.

 

For at man kan iagttage sin oplysningspligt, er det vigtigt, at man foretager aktive skridt til at give disse oplysninger til sine forbrugere. Dette bør man derfor gøre i sin persondatapolitik.

 

Se skabelonen her

 

Persondatapolitikken skal være lettilgængelig for forbrugerne og skal derfor altid ligge på vandværkets hjemmeside og meget gerne på forsiden.

Det skal I informere forbrugerne om

 • Forsyningsområder
 • Indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra
 • Vandbehandling på vandforsyningsanlægget
 • Antal kontrolmålinger og resultater af samtlige målinger, som er foretaget ifølge vilkår i vandværkets indvindingstilladelse
 • Kontrolmålinger, der er taget ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen

Takstblad

I takstbladet skal I informere forbrugere om priserne. Det skal offentliggøres på vandværkets hjemmeside.

Regulativ

Regulativet skal indeholde oplysninger om vilkårene for at få leveret vand. Regulativet beskriver de nærmere regler om:

 

 • Retten til forsyning fra forsyningsledningerne
 • Vandforsyningens forpligtigelser
 • Grundejernes forpligtigelser
 • Opkrævning af takster og tilslutningsafgifter

 

Regulativet kan også indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

 

Det er jer, der skal udarbejde regulativet, som herefter skal godkendes af kommunen.

 

Branchevejledning

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatter Normalregulativet fra 2014.

 

Vi anbefaler, at I udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

I kan med fordel udarbejde det nye regulativ i jeres vandråd, fordi kommunerne sætter pris stor pris på, at de almene vandforsyninger har et fælles regulativ.

 

Du kan finde branchevejledningen her

Kom godt i gang med jeres nye hjemmeside

Der er mange vigtige ting at overveje, når man skal lave en ny hjemmeside. 

Hvor begynder man?

Det er vigtigt, at I har en plan og vision for jeres nye hjemmeside, inden I leder efter en leverandør eller begynder at lave den selv. 

 

Overvej eksempelvis, hvilke behov I har for hjemmesiden og hvor meget den må koste.

 

I kan finde en liste med 25 ting at overveje lige her: Huskeliste til valg af leverandør.

Sørg for at jeres hjemmeside er sikker

Udover hjemmesidens indhold, skal I også sørge for, at hjemmesiden er sikker at besøge. 

 

På hjemmesider kan et SSL-certifikat vise besøgende, at hjemmesiden er sikker. Det er et digital certifikat, der er med til at etablere en sikker forbindelse mellem webserver og en browser. 

 

Hvis I har certifikatet, vil I kunne se en hængelås til venstre for jeres URL, men hvis I ikke har det, vil der stå “ikke sikker”.

 

Uden SSL-certificeringen kan det være utrygt for besøgende, hvilket er et ærgerligt indtryk at efterlade forbrugerne med. Derudover vil der være en risiko for at jeres side ikke dukker op på Google, fordi den straffes for at fremstå som ikke sikker.

 

Kontakt jeres hosting-leverandør, hvis I ikke har certifikatet.

Publiceringsdato: 08/11 2019