Arbejdsmiljø

Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres så, det er sikkert og sundt. Er dit arbejdsmiljø ok?

Hent hjælp om arbejdsmiljø

På arbejdstilsynets hjemmeside kan du hente information og tjeklister om, hvordan du arbejdet med jeres arbejdsmiljø.

 

De vigtigste regler for vand, kloak og affald

 

Hent hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside: Vand, kloak og affald – Arbejdsmiljøvejviser

 

 

Kom godt i gang med arbejdspladsvurdering – APV

Alle virksomheder uanset størrelse og antal medarbejdere skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

 

Formålet med en APV er, at få overblik over de typiske problemer, der er når man arbejder på vandværket og, hvordan problemerne kan løses.

 

Det er også de problemer, som Arbejdstilsynet fokuserer på, når de kommer på besøg hos jer.

 

Hent hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside: Kom godt i gang med APV

 

 

Frivilligt arbejde: Hvad med arbejdsmiljøet?

Arbejdstilsynet har udarbejdet nogle særlige retningslinjer for dets tilsyn med frivilligt arbejde.

 

Når arbejdsopgaver udføres af frivillige, skal Arbejdstilsynet vurdere, hvorvidt det frivillige arbejde er arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens forstand.

 

Hent hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside: Læs arbejdstilsynets vejledning om frivilligt arbejde.

 

 

 

Publiceringsdato: 08/11 2019