Løn og honorar

Sådan kan I beregne honorar?

Bestyrelsesmedlemmerne varetager det strategiske arbejde på vandværker, og de bruger deres fritid på dette arbejde. Det skal rimeligvis honoreres.

 

Honoraret bør afhænge af kvalifikationer (timesats) og omfanget af arbejdet.
Bemærk, at der ikke betales feriepenge af honorar.

 

Timesats

Timesatsen kan f.eks. beregnes ud fra nedenstående kommunale løntabel.
Bemærk, at satserne er opdelt efter regioner og kommuner – kommunens løngruppe.

 

Klik på billedet og se løntabel i fuld størrelse.

 

 

Klik på billedet og se løngrupper for ansatte i kommuner og regioner i fuld størrelse.

 

Omfanget af arbejdet

Honorar til et menigt bestyrelsesmedlem kan tage udgangspunkt i hvor længe et typisk bestyrelsesmøde varer: F.eks. 2,5 timer og forberedelse f.eks. 1,5 timer.

Et bestyrelsesmøde honoreres herefter med 4 timer gange timesatsen.

 

Formand og kasserer varetager ofte flere opgaver end de menige bestyrelsesmedlemmer og bør have et højere honorar. Eksempelvis kan I skønne timeforbruget udover møder og forberedelse og gange antal timer med timelønnen for bestyrelsesarbejde.

 

Eksempel: Håndværkere og faglærte arbejdere henføres under løntrin 26

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 27/04 2021