Onlinemøder

Hvis du ikke har prøvet at holde et møde online, har du sikkert en masse spørgsmål. Hvordan kommer jeg i gang? Hvilket program skal jeg bruge? Hvordan inviterer jeg deltagerne? Hvad med lyd og billede? Få svar på spørgsmålene her.

Succesfulde onlinemøder

 

Forstå teknikken i det program, du vil bruge

Der findes et hav af gratis programmer til onlinemøder, der fungerer godt og er brugervenlige. Når du har valgt det program, du vil bruge, skal du lære det at kende.

 

Se instruktionsvideoer på programmets hjemmeside eller på YouTube. Her får du svar på stort set alt: Hvordan du inviterer deltagere, hvordan du holder mødet med lyd og billede og meget mere. Det kan godt være, at nogle instruktionsvideoer er på engelsk, men se dem alligevel, for du kan lære en del af at se med.

 

Øv dig i at gennemføre mødet

Før du selv skal stå for at holde et onlinemøde, er det en god idé at afprøve programmet. Find en forsøgsperson, du kan invitere og lav en generalprøve. På den måde bliver du mere sikker i at bruge programmets værktøjer. Nu er du klar til at sende invitationerne ud til mødedeltagerne.

 

Afholdelse af mødet

Hvordan gennemføres et online møde bedst? Er der nogle ting, du skal være opmærksom på i forhold til lyd og billede, eller hvordan du inddrager deltagerne? Ja, det er der.

 

Et online møde er meget anderledes end et fysisk møde. Dels kan både lyd og billede være forsinket og af dårlig kvalitet, og dels sidder I ikke i samme rum og kan aflæse ansigtsmimik og kropssprog.

 

Lyd og spørgsmål

Netop derfor er det vigtigt at have en mødeleder, der styrer mødets gang undervejs.

 

Fortæl mødedeltagerne, at spørgsmål og kommentarer kan stilles, når et oplæg er færdigt – og først, når mødelederen siger til.

 

Hvis der er forsinket lyd, betyder det, at spørgsmål, der stilles undervejs, kan afbryde oplægsholderen og forstyrre midt i et oplæg.

 

I kan også vælge, at spørgsmål og kommentarer stilles i chatfunktionen i stedet for i mikrofonen.

 

I de fleste programmer er der en ”række hånden op”-funktion, som kan bruges, hvis en mødedeltager, ønsker at sige noget i mikrofonen. På den måde undgås afbrydelser, og mødelederen kan styre, hvem der får ordet.

 

Mødelederne bør allerede ved mødets start fortælle, at alle mikrofoner skal være slukkede for at undgå baggrundsstøj.

 

Slukket mikrofon gælder naturligvis ikke, den person, der har ordet.

 

Online møder kræver en god mødeledelse og mødedisciplin hos deltagere.

 

Billeder

Et online møde kan godt blive lidt upersonligt, hvis man ikke kan se hinanden. Derfor bør I som udgangspunkt have kamera på alle deltagere.

 

Men billeder trækker en del ”kraft” på internetforbindelsen, og dårlig og hakkende lyd kan forekomme. Sker det, kan I overveje at bede alle om at slukke for deres kameraer, og så nøjes med at lytte til hinanden.

 

Alternativt kan I overveje, at kameraet kun er tændt hos den person, der har ordet, så alle kan se den, der taler.

 

Sådan kan du gøre onlinemødet mere personligt

Et online møde kan opleves lidt upersonligt. Men I kan gøre en del for at involvere deltagerne og få dem til at føle sig velkomne.

 

Indled med uformel snak

Indled mødet med lidt uformel snak, ligesom man ville gøre til et fysisk møde. Samtidig får I mulighed for at tjekke, at alle har lyd og kan høres, og at billeder fra kameraer virker.

 

Inddrag deltagerne ved at opfordre til spørgsmål

Undervejs kan mødelederen inddrage deltagerne ved at spørge, om der er spørgsmål eller kommentarer. Der kan også med fordel indlægges korte pauser, så deltagerne kan hente en kop kaffe eller strække ben. Det er rart, hvis man skal sidde foran skærmen i længere tid ad gangen.

 

Husk også de ”stille” deltagere

De ”stille” deltagere kan inddrages ved at mødelederne stiller spørgsmål direkte til dem. På den måde vil de opleve, at deres inputs også er vigtige. Det er nemmest at få overblikket over hvem, der er de stille og talende, når der er få deltagere i mødet.

 

Gruppearbejde

I de fleste programmer kan deltagerne inddeles i mindre grupper i digitale grupperum, hvor de kan diskutere
et emne eller løse en opgave. Det er med til at skabe variation og inddrage deltagerne.

 

Sidst men ikke mindst

Fysiske og online møder er forskellige, men der er mange muligheder, og det er kun teknikken og fantasien, der sætter grænsen. Med lidt øvelse vil du opleve, at også du kan holde succesfulde online møder.

 

 

Publiceringsdato: 20/01 2021