Registrering af ejerforhold i virk.dk

Der er sket en international opstramning af reglerne om økonomisk kriminalitet som for eksempel hvidvask og skattely. Derfor skal alle registrere, hvem der ejer en virksomhed – altså en registrering af virksomhedens reelle ejere.

Hvad er en reel ejer?

Definitionen på en ”reel ejer” er i denne sammenhæng, at man ejer mindst 25 % af virksomheden. Da det aldrig er tilfældet for et vandværk, er det derfor ikke aktuelt, at vandværkerne skal registrere deres forbrugere som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

 

I et I/S eller AMBA, hvor der altså ikke er nogen af interessenterne eller andelshaverne, som lever op til definitionen af en reel ejer, skal virksomheden aktivt registrere, at de ikke har nogen reelle ejere. Det gør man ved at sætte flueben ved, at virksomheden ikke har reelle ejere.

 

Vandværket kan herefter registrere sin ledelse, som enten er bestyrelsen eller en ansat ledelse.

 

Definition af begrebet ”reelle ejere”

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

 

En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være danske og udenlandske fysiske personer. Det er ikke nødvendigvis alle ejere, der skal registreres som reelle ejere. Det er kun de personer, der opfylder definitionen på at være en reel ejer, der skal registreres. Virksomheden skal foretage en konkret vurdering heraf.

 

En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at personen har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Det er ikke en fast grænse, men kun en indikation på reelt ejerskab.

 

En person kan også være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over virksomheden på anden måde. Det betyder, at virksomheden skal undersøge, om der er personer, der har særlige rettigheder. Det kan eksempelvis være en vedtægtsbestemt ret til at udpege flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse eller har anden indflydelse på baggrund af en ejeraftale.

 

 

Publiceringsdato: 08/05 2021