Etablering af ledninger

Har I styr på, hvordan I skal planlægge gravearbejdet, og hvordan I kan undgå graveskader? Og skal anlægget VVM vurderes?

Samarbejde med graveaktøren

Det er en god ide, at holde et indledende møde med graveaktøren og eventuelt en rådgiver, hvor I får vendt alle aspekter i det kommende gravearbejde.

 

Upræcise ledningsoptegnelser

Hvis jeres ledningsoptegnelser er upræcise, og entreprenøren ikke kan fastslå, hvor de ligger, selv efter en prøvegravning, skal I hjælpe med at udrede, hvor jeres ledninger ligger.

 

Retvisende ledningsoptegnelser

Hvis I har retvisende optegnelser og kort, der præcist angiver, hvor jeres ledninger ligger, har I afleveret tilstrækkelige oplysninger.

 

Indbyrdes afstande mellem ledninger

Der er særlige minimumskrav til afstanden mellem de forskellige ledningstyper.

 

Vandværkernes ledninger er altid placeret dybest, og det kan være en udfordring, hvis andre ledningsejere placerer deres ledninger oven over vandværkets ledninger.

 

DS Norm 475 tager højde for, at ledningerne bliver placeret med en indbyrdes afstand, så der er plads til at gennemføre reparationer uden at naboledningerne beskadiges.

 

Af og til viser det sig, at nye ledninger ikke kan overholde de krævede krav til minimumsafstande til eksisterende ledninger i vejen.

 

I sådan et tilfælde er det nødvendigt, at ændre den nye lednings placering eller aftale specielle beskyttelsesforanstaltninger med de ledningsejere, der allerede har ledninger liggende i vejen. Det kan også være en mulighed, at omlægge de ledninger, der allerede findes i vejen.

 

Vejloven kræver, at vejmyndighederne giver tilladelse til at grave og lægge ledninger i offentlige veje.

 

VVM-vurdering

I nogle kommuner behandler de anlæg af ”vandledninger over større afstande” efter reglerne om VVM (Vurdering af virkning på miljøet).

 

Det vil sige, at der først skal gennemføres en undersøgelse, der slår fast, om etablering af en kommende ledning vil have en negativ virkning på miljøet.

 

Det er derfor altid en god ide at kontakte kommunen inden I anlægger nye ledninger. Det er op til kommunen at vurdere, om der er tale om ”større afstande”.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 22/01 2018