Indtastning af boringsstatus i Virk.dk

Alle vandværker skal hvert år indberette status for deres boringer. Indberetningen skal pr. 1. januar 2022 ske via Virk.dk.

 

Data videresendes til den nationale Jupiter-database. Jupiterdatabasen indeholder bl.a. information om alle landets boringer.

 

Indberetningsperiode

Perioden, hvor I skal indberette data via Virk.dk, er kort og skal ske i perioden: 1. januar – 31. januar for det foregående år.

 

Hvad bruges data til?

De indberettede data bliver brugt til at få et nationalt overblik over, hvilke årsager, der er til at vandforsyningsboringer bliver lukket.

 

Sådan indberetter I

Miljøstyrelsen har en vejledning til hvordan du foretager din indberetning. Vejledningen kan findes her: Vejledning om indberetning.

 

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du foretager din indberetning:

 

Har du behov for hjælp, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på support@miljoeportal.dk.

 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du desuden finde et orienteringsbrev, der er sendt ud til vandværkerne inden jul, se dette link: Status for anvendelse af almene vandforsyningsboringer

 

Vil du vide mere?

Kontakt faglig rådgiver

 

Gitte Nielsen

 

Tlf. 56 13 02 04

 

Mail: gni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 12/01 2022