Søg om indvindingstilladelse

Når I søger kommunen om tilladelse til at indvinde vand, skal I være opmærksom en række ting. Først og fremmest skal I sørge for, at de vilkår, som står i den gamle tilladelse, er opfyldt.

Let arbejdet med forberedelse

Det letter arbejdet for alle parter – jer selv og de kommunale sagsbehandlere – at I har forberedt jer på opgaven.

 

En lang række kommuner har et ansøgningsskema på deres hjemmeside, som I skal udfylde manuelt og sende ind.

 

Før I begynder at udfylde skemaet er det en god ide at gennemgå skemaet, så I får samlet alle relevante oplysninger, I skal bruge til ansøgningen.

 

VVM-vurdering

I nogle kommuner behandler de  indvindingsansøgningen efter reglerne om VVM (Vurdering af virkning på miljøet).

 

Det vil sige, at der først skal gennemføres en undersøgelse, der slår fast, om en kommende eller fortsat indvinding vil have en negativ virkning på miljøet.

 

Det er derfor altid en god ide at kontakte kommunen, inden I søger om en ny eller fornyet vandindvindingstilladelse.

 

Ansøgningsskema

Vi har en tjekliste skabelon til en ansøgning, som I kan bruge, hvis jeres kommune ikke har et ansøgningsskema., kan I bruge Danske Vandværkers skabelonudkast til ansøgningen, ligesom I kan bruge en tjekliste i forbindelse med ansøgningen.

 

Særligt om fornyet indvindingstilladelse

Når vandværkets eksisterende indvindingstilladelse udløber, skal I huske at søge om fornyelse af den efter § 22, stk. 2 i vandforsyningsloven.

 

Når I søger om en ny indvindingstilladelse, må kommunen ikke samtidig stille krav om ændringer af jeres anlæg. Det har de ikke hjemmel til.

 

Kontakt rådgivningen, hvis du er i tvivl om, at kommunen har stillet krav som de ikke har hjemmel til.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 19/01 2018