Krav om indberetning af graveskader

Fra 1. januar 2020 er det blevet lovpligtigt for ledningsejere at indberette graveskader.

Der er udarbejdet en vejledning med hjælp til indberetningen. Der skal bl.a. foretages én indberetning pr. graveskade, og i indberetningen skal I angive forskellige oplysninger herunder årsagen til graveskaden, konsekvenser (f.eks. forsyningsnedbrud), samt udbedrings- og administrationsomkostninger i runde tal.

 

Bemærk at indberetningen af graveskader skal ske senest i februar året efter det kalenderår, som indberetningen omhandler. Det vil sige, at indberetninger for 2020 senest skal være foretaget i februar 2021.

 

Hvad bliver indberetningen brugt til?

Indberetningerne skal bruges til at måle effekten af det nye digitale ledningsejerregister, der kom i drift fra januar i år, så systemet løbende kan forbedres. Desuden skal oplysningerne bruges til målrettet vejledning i brug af systemet og til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere.

 

Indberetninger om graveskader bliver ikke offentligt tilgængeligt, og skal ikke benyttes til at udstille specifikke graveaktører eller ledningsejere.

 

Find vejledningen om indberetning af graveskader i LER 2.0 på LER.dk

 

Indberetning af graveskader
Indberet på LER’s hjemmeside med NEM-ID: https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Vælg menuen: Indberet interesseområder > Graveskader

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 13/02 2020