Registrering og udlevering af ledningsoplysninger

Sørg for at registrere og opdatere oplysninger om de arealer, hvor I har vandledninger liggende. Oplysningerne skal registreres i ledningsejerregistret (LER). Oplysninger om ledningernes placering skal ved forespørgsel udleveres inden for 5 hverdage. Reglerne er under revision, og fra medio 2023 skal alle ledninger være digitaliseret, og klar til at blive udleveret automatisk inden for 2 timer.

Sådan registrerer I ledningerne (LER)

De arealer, hvor I har vandledninger liggende, er vandværkets såkaldte ”interesseområder”.

 

Et interesseområde fastlægges med en afstand på mindst en meter på begge sider af en vandledning.

 

Der er således ikke krav til nøjagtigheden af registreringen af ledningens placering.

 

Det er gratis at indberette til LER.

 

Udlevering af ledningsoplysninger

Vandværket skal senest 5 hverdage efter de modtager en forespørgsel igennem LER fremsende de nødvendige ledningsoplysninger – i en form så de umiddelbart kan anvendes ved gravearbejdet.

 

Ledningsejerregisteret under revision

LER er under revision. I 2020 bliver et nyt system sat i drift, som muliggør automatisk, digital udveksling af ledningsoplysninger. Fra samme tidspunkt kan vandværket vælge at indberette data digitalt.

 

Der vil dog først være krav om at alle ledninger skal være digitalt registreret medio 2023. Ledningsejerne vil altså få en indfasningsperiode på 3,5 år fra systemet er sat i drift til at gøre deres ledningsoplysninger klar til at blive udleveret efter de nye krav. Fra denne dato skal ledningsoplysninger fremsendes inden for 2 timer.

 

For de ledninger, der anlægges efter denne dato, vil der desuden være skærpede krav til registreringen, idet for eksempel ledningens dybde også vil skulle registreres.

 

Sådan bliver du klar til LER 2.0

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/03 2019