Få overblik over dit vandværk med et enkelt klik

GeoAtlas Live giver dag til dag-information om dit vandværks boringer og indvindingsopland.

GeoAtlas Live samler seneste analyseresultater, kort over indsatsområder og meget mere, så det bliver lettere for dig at få vigtig information og få et overblik over grundvandet i dit område.

På GeoAtlas Live-platformen kan du nemt og hurtigt finde dit vandværk på et digitalt kort over Danmark, og med et klik kan du hente en skræddersyet vandværksrapport for dit vandværk.

 

Vandværksrapporten indeholder stamdata for vandværket med en visuel fremstilling af alle vandværkets tilknyttede boringer og information om de seneste indberetninger af for eksempel pejledata og analyseresultater.

 

Rapporten ineholder også vigtige oplysninger om vandværkets indvindingsopland, som især kan være nyttige i vandværkets arbejde med BNBO, indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse.

 

GeoAtlas Live byder på

 

  • Kort over BNBO med matrikler.
  • Jordforureningskort inklusiv områdeklassificering med vejledning til anskaffelse af jordforureningsattest for det pågældende område.
  • Kort over nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) .
  • Kort over indsatsområder og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI).
  • Potentialekort for det primære grundvandsmagasin.
  • Kort over tidligere, nuværende og planlagte råstofgrave.

 

Muligt at tilkøbe sig adgang

Det er det rådgivende ingeniørvirksomhed GEO, der står bag GEOAtlas Live, og Danske Vandværker er gået ind i et samarbejdet.

 

Som medlem af Danske Vandværker får dit vandværk mulighed for at tilkøbe sig adgang til GeoAtlas Live via medlemskontingentet.

 

Licensstørrelsen fastlægges ud fra vandværkets årligt udpumpede vandmængde og vil gælde for 12 måneder ad gangen.

 

Når du klikker på dit vandværk på GeoAtlas Live, kan du hente en rapport, som indeholder de seneste oplysninger blandt andet de seneste målinger for grundvandskemi på vandværks- og boringsniveau, pejledata og andre offentligt tilgængelige informationer, som er nyttige i arbejdet på dit vandværk.

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver Tue Kofod

 

Mail: tko@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 03 38

Publiceringsdato: 28/10 2020