Derfor skal vandsektoren arbejde med klimamålene

”Selvfølgelig skal vandsektoren spille en rolle i forhold til FN’s 17 verdensmål. Og det kommer også til at ske, for vandsektoren er allerede med i regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, som kommer til at sætte dagsordenen i fremtiden”.

Ordene kommer fra Franz Cuculiza, som på Danske Vandværkers fagmesse i Roskilde gik på scenen med dette klimabudskab.

 

Franz Cuculiza har mange titler på sit visitkort og er ikke nogen ”Hr. hvem som helst”: 25 års erfaring som bestyrelsesmedlem i Hadsund Vandværk, og i sit professionelle virke er Franz med til at give 15.000 ton brugt plastik nyt liv hvert år. Desuden har Franz Cuculiza siddet med i den foregående regerings advisory board for cirkulær økonomi.

 

Fokuser på få mål og bliv god til det

Franz Cuculiza husker selv, hvordan han havde det, da han blev præsenteret for FN’s 17 verdensmål.

 

”Det hele kan godt blive lidt abstrakt, og man får hurtigt præstationsangst, hvis man tror, at man skal arbejde med alle 17 mål. Lad være med det, for det kommer der ikke noget godt ud af.

 

Fokusér i stedet på nogle få af målene, og så vil man opdage, at det hele efterhånden giver vældig god mening, og at man kan planlægge nogle konkrete initiativer, der gavner i det store klimaregnskab”, siger Franz Cuculiza.

 

Det kan vandsektoren gøre

Franz Cuculiza mener, det er helt indlysende, at vandsektoren fokuserer på mål nr. 6, som handler om drikkevand og sikker vandforsyning – og så er vi allerede i gang:

 

”Vi er dem, der skaffer rent vand. Men der er også andre årsager. Ét er, at vand er forudsætningen for alt liv, noget andet er, at vi lever i et rigt samfund og har en forpligtelse til at gå foran, når man snakker om at skaffe rent drikkevand på verdensbasis”.

 

Franz Cuculiza kan også se vandsektoren spille op ad verdensmål nr. 12, som handler om bæredygtig produktion og forbrug. Her kan man efter

 

Franz Cuculizas mening høste besparelse i CO2-udslippet ved at investere i energibesparende pumper.

 

”Man kan også spare energi og dermed CO2 ved at renovere sit ledningsnet og dermed nedsætte vandspillet. Når ledningsnettet er tæt, bruger man ikke unødvendig energi på at pumpe vand ud i ingenting, og man sparer også rensningsanlægget for at håndtere vand fra lækkede ledninger”, siger Franz Cuculiza.

 

”Endelig kan vandværkerne også sende plastrør til genanvendelse. For hvert kilo plast I sender til genanvendelse, spares miljøet for 2,4 kilo CO2. Det betyder virkelig meget”, siger Franz Cuculiza, som ikke kan lade være med at komme med denne opfordring, da genanvendelse af plast er hans levebrød.

 

”Hvis vi griber det her med klimamålene og bæredygtighed rigtigt an, så ser jeg, at vandsektoren med alle dens underleverandører kan blive førende i verden inden for teknologi, materialer og know how. Der kan komme mange arbejdspladser ud af det, og det må vi heller ikke glemme”.

 

Franz Cuculiza slutter af med at berøre effektiviseringer, der også kan føre CO2-besparelser med sig:

 

”Jeg ved godt, at mange vandværker er trætte af den her effektiviseringsnak. Men jeg kan ikke lade være med at henlede opmærksomheden på, at effektiviseringer kan bidrage til energibesparelser, som igen sparer CO2. Konkret kan det ske ved, at flere vandværker deler en driftsleder eller en bil – måske endda en elbil, der ikke belaster klimaet så meget. Der er 1.000 ting, man kan gøre, det er blot et spørgsmål om at se muligheder frem for begrænsninger”.

 

Der er kun én løsning

Vi driver rovdrift på klodens ressourcer, og hvis vi fortsætter med det forbrug, vi har i dag, ender vi i 2050 med at skulle bruge tre jordklo­der for at få ressourcer nok.

 

Vi skal i gang med at skære ned på vores forbrug og begynde at genbruge mere, udnytte deleøkonomi og meget andet for at indfri vandsektorens vision om, at blive klima­ og energineutral i 2030.

 

Denne vision er en del af regerin­gens samlede målsætning om, at vi frem til 2030 skal nedsætte udled­ningen af drivhusgasser med 70 procent.

 

Artiklen er bragt i Vandposten, marts 2020.

Publiceringsdato: 20/11 2020