Vi er simpelthen nødt til at ændre os

Klima og bæredygtighed: På vand-­ og fjernvarmeværket i Løsning har de oversat FN’s Verdensmål til noget konkret, som de kan gøre for at bidrage til den bæredygtige udvikling af både værket og samfun­det.

De arbejder for at undgå vandspild og sikre rent vand. De hjælper også mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, bruger bæredygtige varmekilder og er samlingspunkt i lokal­ samfundet.

 

”Vi har lænet os tilbage for længe og er blevet komfortable, ikke ulige det, der sker med gamle firmaer og virksomheder, der ikke sadler om. De går fallit. Vi er simpelthen nødt til at ændre os af hensyn til klimaet og tage et ansvar i det globale samfund”, siger Esben Legard Iversen, der er driftsleder på både Løsning Vandværk og Løsning Fjernvarmeværk.

 

Det lå derfor til højrebenet at arbejde med verdensmålene på de to værker, han er driftsleder på. Han er godt klar over, at et lille fjernvarme- og vandværk ikke kan afskaffe fattigdom i verden, som er verdensmål nr. 1, men det er hel- ler ikke det, det drejer sig om.

 

”For os handler det om at få verdensmålene ned på lokalt og konkret plan, hvor vi kan bidrage til at løse problemerne”.

 

Medarbejderne valgte verdensmål og tog ejerskab

Medarbejderne på vand- og fjernvarmeværket var med til at vælge tre verdensmål, som værkerne skulle arbejde med fremover, nemlig målene om rent vand, anstændige jobs og bæredygtige byer og lokalsamfund. Ifølge Esben Legard Iversen tager medarbejderne ejerskab over målene, når de selv har valgt dem, og derfor er han glad for, at det netop er de mål, der er valgt.

 

Når man vælger noget, må man naturligt nok også fravælge noget andet.

 

Fjernvarmeværk har fravalgt verdensmål 7, der handler om bæredygtig energi, fordi bæredygtig energi i forvejen er en hel naturlig del af værkets identitet. Verdensmålene er nemlig valgt ud fra et hensyn til, hvilke mål der giver vand- og fjernvarmeværket den største udvikling i en bæredygtig retning.

 

Mål 6: Rent vand og sanitet

For driftslederen på vand- og fjernvarme- værket er det en præmis, at vandet skal være rent, så også i Løsning følger de procedurer, der sikrer netop dette.

 

På vandværket arbejder de samtidig for at spilde så lidt vand som muligt fra boring til forbruger, og det bidrager til at spare på energien og undgå, at der bliver trukket mere vand op fra undergrunden, end der bliver brugt.

 

Mål 8: Anstændige jobs

”Vi er specialisererede i stabil og vedva- rende varme og rent vand, og vi går efter kun at løse de opgaver, vi er specialiserede i. Andre opgaver som tastearbejde, optælling af lager og oprydning, får vi hjælp til af praktikanter og fleksjobbere”, siger Esben Legard Iversen.

 

Det betyder meget for vand- og fjernvarmeværket at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet og give dem glæden ved at arbejde.

Men glæden går også den anden vej. Esben Legard Iversen har set, at det rammer noget i et menneske, der har haft svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, at få udleveret arbejdstøj og blive inviteret med til julefrokost.

 

”Det giver følelsen af at høre til et sted”, uddyber Esben Legard Iversen

 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

”Arbejdet med mål 8 giver faktisk et kæmpe boost til lokalsamfundet, fordi fleksjobberne igen bliver en del af arbejdsmarkedet. På den måde hænger mål 8 og 11 sammen”, siger driftslederen. Værket arbejder også med mål 11 ved at være et samlingspunkt. Løsning Fjernvarme inviterede lokalsamfundet og andre foreninger ind i varmen på varmens dag. Her kunne de mange gæster få spareråd og deltage i aktiviteter for både børn og voksne.

 

I det hele taget arbejder værket med bæredygtige projekter i lokalområdet. Det overtager overskudsvarme fra en virksomhed og genbruger den til forbrugerne, og overtager bæredygtige naturprodukter som haveaffald og genanvender det som varmekilder på værket.

 

Også økonomi i det

På vand- og fjernvarmeværket glæder de sig over at bidrage til at løse verdensmålene, men værket har også en økonomi, der skal løbe rundt.

 

”Vi er ikke godgørende blot for at være godgørende. Vi ved, at arbejdet med verdensmålene kommer tilbage til os igen, også økonomisk. Det ser vi blandt andet ved, at de fleksjobbere, vi ansætter, tjener deres egen løn hjem”, siger Esben Legard Iversen.

 

Han har et enkelt råd til dem, der vil i gang med at bidrage til verdensmålene. ”Sørg for at holde det lavpraktisk. Det handler om at se på ens eget selskab og overveje, at hvis man vil gøre en forskel, hvor kan man så gøre det henne. Ellers kan verdensmålene lynhurtigt blive for højtravende”.

 

Foto: Frank Cilius

Publiceringsdato: 20/11 2020