25 meter-beskyttelseszoner

25 meter-zonen er en generel beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer.

Beskyttelseszonen på 25 meter er indført for at beskytte boringen mod forurening. Zonen gælder alle drikkevandsboringer, som ligger i områder med erhvervsmæssig dyrkning af jorden – typisk landbrug – og derfor må der hverken dyrkes, gødes eller bruges pesticider inden for zonen.

 

Forbuddet gælder både på erhvervsmæssige og offentlige arealer.

 

Bemærk: Ved frivillig aftale om BNBO erstatter den reglerne om 25 meter-zone.  

Kompensation

Det er lodsejeren – oftest en landmand – der skal:

 

  • Overholde reglerne.
  • Søge om kompensation – der kan søges for 10 år af gangen.
  • Der får udbetalt den årlige kompensation.

 

Kompensationen fastsættes for et år af gangen og er i 2022: 482 kr.

Kommunen og Fødevareministeriet har tilsynet med, at 25 meter-zonen overholdes

Det er kommunen og Fødevareministeriet, der har tilsynet med, at 25 meter-zonen rundt om jeres boringer overholdes.

 

Formelt har kommunen tilsynet med de første 10 meter, og Fødevareministeriet (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) de resterende 15 meter.

 

Der må ikke indenfor de 25 meter foregå erhvervsmæssig dyrkning.

 

Hvis I bliver opmærksomme på, at der f.eks. er sprøjtet i zonen, bør I indberette det til kommunen.

De vil så om nødvendigt underrette Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 20/07 2021