BNBO

Se, hvad vi har i kassen, der er propfyldt med værktøjer, som kan hjælpe BNBO-arbejdet på vej.

Tilsyn med aftale i BNBO

Hent hjælp til at føre tilsyn med BNBO-aftalen. 

Du kan hente en guide om tilsyn og et skema.

 

 

Husk at informere kommunen 

Det er vigtigt, at I husker at orientere kommunen om, hvordan det går med jeres BNBO-proces.

Kommunen skal nemlig indberette oplysninger om hvordan det går med BNBO arbejdet til Miljøstyrelsen.

Læs mere her

 

 

Online BNBO-spørgetime

Deltag i virtuelle BNBO-spørgetimer – der er planlagt fire af slagsen.

Find dato for online-spørgetime her.

 

 

 

Få individuel rådgivning om BNBO

Følgende emner kan du få individuel rådgivning om:

  • Kommunens risikovurdering
  • Drøftelse af strategisk fremtid for boringen
  • Drøftelse af løsningsmuligheder for beskyttelse i BNBO-arealet
  • Input til og vurdering af BNBO-erstatninger
  • Skabeloner og gennemgang af aftaletekster
  • Forberedelse af forhandlingen

 

.:. Læs mere om individuel rådgivning til de behov I står med på vandværket.

 

 

Trin for trin-guide til at komme i gang

Kig i trin for trin-guiden – der er gode råd til at komme i gang med BNBO-arbejdet.

.:. Se landbrugets og Danske Vandværkers hurtig-guide til at komme i gang med BNBO

.:. Læs mere her.

 

 

Spørgsmål og svar om BNBO

Få svar på spørgsmål om BNBO.

.:. Læs mere her.

 

 

Se din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Vi har også udarbejdet et værktøj (excell-fil) til at beregne en vejledende erstatning foren konkret BNBO. Du finder en vejledning til begge dele. 

.:. Opmål og beregn BNBO her  

 

 

Sådan kan en BNBO beskyttes – Virkemidler

Der er mange forskellige måder at beskytte en BNBO på. For eksempel aftale om, at der ikke må bruges pesticider på arealet. Aftalen tinglyses på ejendommen. Den løsning er ikke nødvendigvis den bedste for lodsejeren, der måske vil foretrække andre løsninger så som vildtremiser eller solcelleparker, der kan være dét, der skal til for at nå til en frivillig aftale.

.:. Læs mere om hvordan BNBO’en kan beskyttes 

 

 

BNBO-erstatning

Størrelsen på BNBO-erstatningen er et centralt punkt i forhandlingerne.

. ..Læs mere her  

 

.:.Kendelser skaber usikkerhed om erstatningsniveauer for BNBO (26/8-2021)

 

 

BNBO-forhandling

Vær forberedt, når I møder lodsejeren.

.:. Læs mere her

 

.:. Undgå interessekonflikter i BNBO-forhandlingen

 

BNBO: Aftale og deklaration

Når vandværket bliver enige med en lodsejer om beskyttelse af BNBO, skal der underskrives to dokumenter.

 

Aftaletekst
Det første dokument er selve aftalen om beskyttelse, hvor erstatningsberegning, lovhjemmel, og betingelser fremgår.

I kan på hjemmesiden se to nye skabeloner til aftaletekst, der skal bruges henholdsvis inden og uden for områder, der er udlagt i en kommunal indsatsplan.

 

Deklaration
Det andet dokument er den deklaration, der skal tinglyses på ejendommen. Deklarationen indeholder en nærmere præcisering af, hvilket areal, der beskyttes, hvad beskyttelsen indebærer af begrænsninger, om håndhævelse mv.

 

.:. Læs mere her 

 

 

GeoAtlas Live: Nye BNBO-informationer

Fra midten af november kan abonnenter af GeoAtlas Live få glæde af nye funktioner. 

 

 

Ekstern rådgivning til forhandling, fastlægge erstatning m.m.

Der findes en række eksterne rådgivere, der kan hjælpe jer med forskellige dele af BNBO-forløbet.

 

Vi har været i dialog med følgende rådgivningsvirksomheder, som vi peger på:

 

 

 

 

Grundvandssamarbejder

Vi anbefaler, at der i de enkelte kommuner oprettes vandsamarbejder, så finansieringen af BNBO ikke kommer til at belaste det enkelte vandværk for meget.

Vi har udarbejdet en guide om grundvandssamarbejder. Den er fyldt med gode råd til at komme i gang med at etablerer et grundvandssamarbejde, forberede og gennemføre forhandlinger om BNBO. 

.:. Hent guide med gode råd om grundvandssamarbejde

 

 

 

Om BNBO

Den politiske aftale, kommunernes opgave og hvordan det går med udpegning af BNBO’er i kommunerne.

Læs mere 

 

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 06/10 2022