BNBO: Aftale og deklaration

Skabeloner til frivillige aftaler

Skabelonerne kan hentes til højre her på siden. De er udarbejdet i et samarbejde mellem SEGES, DANVA og Danske Vandværker. 
 
Skabelonerne med tekst til frivillige aftaler kan bruges ENTEN til permanente aftaler med engangserstatning (gul tekst) ELLER alternativt (se grøn tekst) til aftaler med årlig kompensation i et antal år.

 

Frivillige aftaler og påbud

Der skal satses på, at beskyttelsen sker via frivillige aftaler, men lykkes det ikke, kan kommunen give et påbud. I begge tilfælde skal der ske fuld erstatning til lodsejerne.

Det er vandværket, der betaler engangserstatningen til lodsejeren for de begrænsninger, som gælder i BNBO’en. Det er også vandværkerne, som skal indgå de frivillige aftaler med lodsejerne.

 

 

Der skal udarbejdes 2 dokumenter

 1.  Selve aftalen om BNBO-beskyttelse.
 2. Deklaration med de restriktioner der skal gælde for BNBO, der skal tinglyses på ejendommen.

 

Kommunerne skal hjælpe til i processen og godkende den indgåede aftale og deklaration. Det er vigtigt, at lodsejer og vandværk i processen har en god dialog med kommunen om BNBO’en og om de tiltag, der skal gennemføres.

 

Vær opmærksom på at spørge kommunen om, hvorvidt det BNBO I skal indgå aftale om, er omfattet af kommunens indsatsplan. Dette er nemlig betydende for hvilken aftaleskabelon, som I kan vælge at bruge.

 

 

Aftaler og deklarationer om pesticidfri drift

 

1. Aftale om BNBO

BNBO kan enten ligge inden eller uden for et område, der er med i en kommunal indsatsplan. Derfor er aftalernes indhold, og henvisning til lovgivningen, forskellige. Vandværket skal derfor anvende én af de to aftaleskabeloner ud fra viden om, hvorvidt området er medtaget i en indsatsplan.

 

Aftalen skal indeholde

 • Baggrund og lovhjemler
 • Dyrkningspraksis med henvisning til deklaration
 • Muligheder for påbud
 • Erstatningsberegning
 • Berigtigelse – relaksation og mulighed for tilbagekøb ved ophør
 • Betingelser (godkendelse af skattefrihed)

 

2. Deklaration der tinglyses

Deklarationen tilpasses den konkrete situation. Skabelonerne kan anvendes med de nødvendige tilpasninger.

 

 

Deklarationen skal indeholde

 

 • Matrikelnumre og areal

 

 • Formål
  Beskyttelse mod pesticider og evt. forurenet jord, spildevandsslam samt miljøfremmede stoffer.

 

 • Bestemmelse med forbud
  Anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider, og evt. om andre forurenende stoffer/nitrat.

 

 • Tilsyn og bod
  – Sikring af adgang efter varsel til ejendommen for at kontrollere overholdelse.
  – Fastsættelse af bod for overtrædelse af aftale.

 

 • Dato for ikrafttrædelse

 

 • Tinglysning
  Vandværket betaler for tinglysning af deklaration.

 

 • Påtaleret
  Vandværket har påtaleretten.

 

 • Erstatning
  – Aftales individuelt.
  – Udbetalingen sker dog først, når ejeren har indhentet samtykke til udbetaling fra samtlige panthavere, udlægshavere og andre med tinglyste pengekrav i ejendommen, herunder evt. stillingtagen om ekstraordinær indfrielse af pantegæld.
  – Ejeren afholder alle omkostninger i forbindelse med panthaverhøringen.

 

 

Kommunens orienteres

Husk at orientere kommunen om, at der er indgået aftale og deklaration, da kommunen skal indberette dette til Miljøministeriet.

 

Hvis BNBO er omfattet af kommunens indsatsplan har kommunen 14 dage til evt. at gøre indsigelse, hvis aftalen strider imod kommunens planlægning.”

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 01/09 2022