BNBO-erstatning

Erstatningens størrelse er et centralt punkt i drøftelserne med lodsejer. Det er vigtigt at huske, at erstatningen i et BNBO skal baseres på det konkrete areal og de lokale forhold i området. Erstatningsberegning er en konkret forhandling om det samlede tab for lodsejer.

Det er vigtigt, at I sammen forsøger at finde en fair løsning, som begge parter an se sig i. Tag en drøftelse af hvilke punkter og oplysninger der lægger til grund for den pågældende erstatning.

 

Erstatningens størrelse – ideer til inspiration

  • Har I kendskab til jordpriser og/eller kendskab til forpagtningsafgifter fra lokalområdet.
  • Spørg eventuelt en lokal landbrugsmægler om der er indgået rene jordhandler i lokalområdet.
  • Kender vandværker i samme lokalområde til eventuelle jordpriser, hjælp hinanden
  • Spørg evt. kommunen ind til hvilke takster de anvender i forbindelse med eventuelle ekspropriationssager ved anlægsprojekter.
  • Der kan søges inspiration i IFRO-notatet, se herunder.
  • Der kan også søges Søg i Danmarks Statistik. Bemærk, at jordprisen er inklusive bygninger. Ikke en udtømmende liste over handler. https://www.dst.dk/da/
  • Søg efter tidligere handler i området via boliga.dk. Ikke en udtømmende liste over handler. https://www.boliga.dk/resultat?searchTab=0&searchArchive=true#udvidetsoegning

 

 

”IFRO-notatet”

Der kan findes inspiration i de erstatninger, der fremgår af det vejledende notat “Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” fra Københavns Universitets – det såkaldte IFRO-notat. 

 

Til støtte for fastsættelsen af erstatningsstørrelser har Københavns Universitet udarbejdet et notat på grundlag af kendte sager. Du kan se notatet her. 

 

IFRO-Notatet er revideret i november 2021

Bemærk: Priserne i skemaet oven for er i kr. pr. ha.

 

Brian Jakobsen (IFRO), der udarbejdede det oprindelige IFRO-notat om erstatningsniveauer for bl.a. BNBO, har nu forholdt sig til overtaksationskendelserne i Bjellekær og Beder – samt taksationskendelserne fra Sønderborg, der på det tidspunkt var påklaget og underbehandling i Overtaksationskommissionen.

 

Sagen er juni 2022 afgjort i Overtaksationskommissionen og på baggrund heraf har vi tilpasset overstående skema.

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 20/09 2022