BNBO-forhandling

Vandværket bør være godt forberedt til mødet med lodsejeren.

Fordele for landmanden ved frivillige aftaler

Vandværket kan fremhæve de fordele, der er for landmanden, ved at indgå en frivillig aftale. Fordele er fremhævet af Landbrug og Fødevarer:

 

 • Frihed til at vælge det virkemiddel, der passer lodsejeren bedst.
 • Mulighed for at få erstatning for arrondering, det vil sige tilpasning til driftsgrænser eller matrikelgrænser.
 • Skattefritagelse, hvis der er politisk opbakning til påbud som alternativ.
 • Mulighed for erstatning for tab ved ændrede harmoniforhold.
 • Engangserstatning betyder, at lodsejeren ikke skal bøvle med årlig ansøgning som for 25-meter zonen.
 • Opretholder grundbetaling, hvis det ikke er økologisk dyrkning.
 • Positivt image hos lokalbefolkningen.

 

 

Undgå interessekonflikter i BNBO-forhandlingen

Hvis én eller flere af vandværkets bestyrelsesmedlemmer samtidig er lodsejere, som har krav på erstatning for sprøjtefrie BNBO’er, så bør I sørge for at sætte disse personer på bænken, indtil forhandlingerne er overstået.

 

.:. Læs mere her

 

Gode råd til undgå konflikter

Ud over at overveje, hvilke virkemidler, der kan bringes i spil, bør I være forberedt på, at der kan opstå konflikter. Her er nogle råd til at undgå og løse disse konflikter

 

Vær opmærksom på lodsejerens behov uden at opgive egne

 • Mød op uden færdige løsninger og vær åben over for brug af alternative virkemidler, der måske kan være en løsning. 
 • For lodsejeren kan det faktum, at der skal tages et areal ud af produktionen, give en naturlig modstand. Klarlæg derfor lodsejerens bekymringer i forhold til den samlede bedrift. 
 • Tilpasning af arealet til lodsejerens naturlige driftsgrænser kan løse nogle konflikter.

 

Undgå uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og tag ikke en eventuel modstand fra lodsejeren personligt

 • På det indledende ”kaffebordmøde” bør vandværket forholde sig neutralt og roligt, uanset om lodsejeren har en negativ indstilling til beskyttelsen.
 • Hold sag og person adskilt.

 

Fremsæt aldrig ultimative krav

 • Det er vigtigt, at lodsejeren også oplever, at få noget ud af aftalen.
 • Find så vidt muligt frem til gensidigt fordelagtige løsninger.
 • Fremsæt  aldrig løsninger, der virker som ultimative krav.

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 25/02 2022