Ekstern rådgivning: Geopartner

Geopartner

 

Kontakt Ricky Weissenborn, tlf. 44 12 81 27, mail rmw@geopartner.dk

 

Som uvildig rådgiver hjælper Geopartner Landinspektører danske vandværker med at indgå aftaler om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) .

 

Jeres tryghed er sikret gennem Geopartners store erfaring inden for:  

 

  • Ejendomsdannelse, arealanvendelse samt gældende love og regler, der har betydning for BNBO
  • Lodsejermøder og lodsejerforhandlinger er en af vores spidskompetencer
  • Mægling ved uenighed, så alle parter føler sig hørt
  • Fastlæggelse af rimelig kompensation og erstatningsberegning
  • Frivillig aftaleindgåelse er målet
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer
  • Gennemførelse af alle nødvendige tinglysninger 

 

Geopartner fører parterne sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler om ændring af den fremtidige arealanvendelse samt tinglysning af de indgåede aftaler.

 

Priser

Priser fastsættes individuelt under hensyntagen til de konkrete forhold, antal lodsejere mv.

 

Læs mere på Geopartners hjemmeside

 

 

Publiceringsdato: 31/01 2022