Ekstern rådgivning – NIRAS

Vi har screenet markedet for at finde rådgivere, hvor I kan tilkøbe hjælp til selve forhandlingssituationen, beregning af erstatninger og tinglysning af BNBO-aftalerne m.m.

NIRAS

Kontakt Christian Thirup
Mobil: +45 2045 8860, L: +45 8732 3298, Tlf.: +45 8732 3232, Mail: cth@niras.dk

 

Ydelse 1
Idéoplæg på en kildeplads for alle vandværker i en kommune. (ca. 40) i en kommune til 50.000 kr.

 

Ydelse 2
Specifikke virkemidler i det konkrete BNBO vil overslagsmæssigt koste 8.000-15.000 kr. alt efter, hvor mange arealer, der skal laves aftale på.

 

Ydelse 3
Eksempel på en erstatningsopgørelse i anonymiseret form. Det der er markeret med gult, er tekst der skal tilrettes til den enkelte opgave. Erstatningsopgørelser koster overslagsmæssigt 5.000 kr. pr. stk.

 

Ydelse 4
Lodsejermøder (ejendomsmæssig forundersøgelse) 4.000-6.000 kr. pr. lodsejer (varierer afhængig af antal lodsejere og transporttid).

 

Ydelse 5
Erstatningsberegning, herunder værdiforringelse på markniveau ca. 5.000 kr. (det er erstatningsopgørelsen, som også er angivet i punktet ovenfor).

 

Ydelse 6
Aftaleindgåelse og deklarationstekst ca. 3.500 kr. (udfyldelse af dokumenter og fremsendelse til lodsejer).

 

Ydelse 7
Tinglysning: ca. kr. 3.000 + tinglysningsafgift.

 

Ydelse 8
Tilsyn med at jorden dyrkes efter aftale ca. 3.000 kr. pr. aftale. Varierer dog efter antal marker og transporttid.

 

Publiceringsdato: 19/11 2021