Ekstern rådgivning – WSP

Vi har screenet markedet for at finde rådgivere, hvor I kan tilkøbe hjælp til selve forhandlingssituationen, beregning af erstatninger og tinglysning af BNBO-aftalerne m.m.

WSP

Kontakt

Anja Kiel Groth Tlf. 26 66 85 88, Mail Anja.groth@wsp.com (Høje-Taastrup afdeling)

Henrik Andersen Tlf. 21 25 90 74, Mail Henrik.Andersen@wsp.com (Århus afdeling)

 

 

Pris

Fastsættes individuelt ved tilbud.

 

 

Ydelse 1: Vurdering af BNBO-risikovurderinger og beskyttelsesbehov

 

 • Gennemgang og evaluering af BNBO-risikovurdering herunder beregningsforudsætninger
 • Vurdering af beskyttelsesbehovet i BNBO ud fra arealanvendelse og hydrogeologiske forhold
 • Vurdering af de enkelte boringers tilstand og betydning for den samlede produktion
 • Møde med vandværk hvor WSP’s vurdering præsenteres

 

Ydelse 2: Vurdering af egnede virkemidler i forhold beskyttelsesbehov

 

 • Indledende vurdering af omkostningsniveauer
 • Møde med vandværk, hvor WSP’s vurdering præsenteres
 • Møde og indledende dialog om beskyttelsesbehov og virkemidler med lodsejer

 

Vælges både ydelse 1 og 2 afholdes der ét møde med vandværket, hvor begge ydelser gennemgås med vandværket.

 

Ydelse 3: Erstatningsberegninger

 

 • Beregning af erstatningsbeløb ved en given rådighedsindskrænkning som oplæg til en frivillig aftale.
 • Der kan evt. opstilles alternative beregninger afhængigt af valg af virkemiddel.

 

Ydelse 4: Lodsejerforhandlinger og aftaleindgåelse

 

 • Bistå vandværkerne ved de enkelte konkrete lodsejerforhandlinger med præsentation af de relevante erstatningsberegninger på møde med lodsejere og deres eventuelle repræsentanter.
 • Udarbejdelse af aftaledokumenter.

 

Ydelse 5: Tilsyn med overholdelse af den frivillige aftale

 

 • Bistå vandværkerne med fysisk besigtigelse
 • Vurdering af arealanvendelse og overholdelse af aftaler ved f.eks. gennemgang af flyfoto
 • Udarbejdelse af tilsynsnotat med angivelse af forhold der kræver en opfølgning

 

 

Publiceringsdato: 05/09 2022