Guide om vandsamarbejder

Nu er den her: Guide om vandsamarbejder.

Guiden giver gode råd til at etablere et grundvandssamarbejde, og hvordan man beskytter konkrete arealer mod forurening.  I en overskuelig tjekliste får I overblik over, hvad I skal huske i de forskellige faser: Forberedelse, forhandling og gennemførelse af beskyttelsesindsatser.

 

Guiden fokuserer særligt på de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og byder også på gode råd til, hvordan I kan inddrage lodsejerne og indgå frivillige aftaler med dem. Guiden indeholder vejledende satser for erstatningen.

 

Guiden henvender sig til vandforsyninger, vandråd og kommuner, og kommer hele vejen rundt om de aktiviteter et grundvandssamarbejde indeholder, herunder jura, etablering, drift og finansiering af aktiviteter med særlig vægt på BNBO.

 

Danske Vandværker har i samarbejde med DANVA udgivet guiden.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt

 

Tue Kofod

Mail: tko@danskevv.dk

Tlf. 56 13 03 38

 

Robert Jensen

Mail: rj@danskevv.dk

Tlf. 56 13 02 01

Publiceringsdato: 20/07 2021