Mølbak Landinspektører A/S

Som uvildig rådgiver hjælper Mølbak Landinspektører danske vandværker med at indgå og sikre aftaler om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), ligesom vi kan bistå med arealerhvervelse m.m.

Mølbak Landinspektører har stor erfaring med:

 

  • Lodsejermøder og -forhandlinger
  • Fastlæggelse af rimelig kompensation og erstatningsberegning
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer med tilhørende rids
  • Frivillig aftaleindgåelse
  • Gennemførelse af alle nødvendige tinglysninger
  • Ekspropriations- og taksationspraksis, arealanvendelse samt gældende love og regler, der har betydning for BNBO
  • Matrikulær ejendomsdannelse i form af udstykning, arealoverførsler og lignende.

Mølbak Landinspektører arbejder løsningsorienteret og fører parterne sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler samt tinglysning af servitutter, der sikrer de indgåede aftaler.

 

Priser

Vi kan eksempelvis tilbyde deltagelse i lodsejermøde for kr. ca. 4.000,- per lodsejere, udarbejdelse af erstatningsopgørelse for kr. ca. 5.000, samt udarbejdelse og tinglysning af deklaration for kr. ca. 6.000,-

Prissætning af øvrige ydelser aftales individuelt under hensyntagen til de konkrete forhold, antal lodsejere mv.

 

Kontakt

Kontakt områdechef Casper Thybo, tlf. 20 73 38 83, mail cto@molbak.dk eller omstillingen tlf. 70 20 08 83, mail molbak@molbak.dk.

 

Læs mere på Mølbaks hjemmeside 

 

Publiceringsdato: 12/09 2022