Se din BNBO

I databasen MIljøgis kan du se og opmåle din BNBO. Brug også vores værktøj til at beregne en vejledende erstatning for den konkrete BNBO.

MiljøGIS

I MiljøGIS kan du se og opmåle din BNBO.

 

Beregning af BNBO-areal og -erstatning

I ”Vejledningen til beregning af arealer og erstatning for BNBO” kan du nemt og overskueligt se de BNBO-arealer, der er relevante for dit vandværk, samt beregne vejledende erstatninger for pesticidfri arealer.

 

Vejledningen, som du kan hente her på siden til højre, er inddelt i to kapitler:

 

Kapitel 1
Trin for trin-vejledning, hvor du gennem den offentlige tilgængelige database kan se dit vandværk og beregne BNBO-areal som kan udløse en erstatning til den berørte lodsejer.

 

Kapitel 2

Skabelon til at beregne en vejledende erstatning til lodsejeren. Beregningen sker med afsæt i de anslåede værdier i rapporten ”Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO’ere.”

 

IFRO-notat om vejledende erstatninger

IFRO-notatet, der beskriver metode og niveauer for mulige erstatninger i forbindelse med krav om pesticidfri dyrkning eller andre dyrkningsrestriktioner i arealer i BNBO’er er kommet. Du kan hente den her på siden til højre.

 

Notatet give en oversigt over de erstatningsniveauer, der tidligere er givet, og er dermed en hjælp til kommuner, når de fastsætter erstatninger for forskellige typer restriktioner.

 

 

Status over BNBO’er

Træk sideværts på kortet og se udviklingen over kommunerne BNBO-status.

 

Kortet viser status over kommunernes fremdrift med indberetning af gennemgået BNBO ud fra en geografisk betragtning. Der kan derfor forekomme fejl de steder, hvor kommunerne indberetter på tværs af de administrative kommunegrænser.

 

 

På kortet ovenfor kan du se BNBO-status fordelt på kommuner. (Kortet er lavet på baggrund af et udtræk af data den 5. oktober 2021).

Klik her og se kortet i fuld størrelse

 

Grøn

Betyder at, alle BNBO’er i kommunen er gennemgået, men det betyder ikke nødvendigvis at BNBO’erne er færdige.

 

Gul

Betyder at kommunen er i gang men ikke færdige med at gennemgå alle BNBO’er.

 

Rød

Betyder at, kommunen enten ikke har nået at indberette BNBO-status til tiden, eller at kommunen på nuværende tidspunkt slet ikke har gennemført nogle vurderinger.

 

Under “værktøjer” øverst til højre på denne side, kan du hente en statusrapport (BNBOstatus) som i detaljer viser status på BNBO i netop din kommune den 4. april 2022.

 

I dokumentet “Udvikling” er det muligt at se og sammenligne kommunernes indberetning af status på BNBO fra den 5. oktober 2021 til 4. april 2022.

 

 

Dag-til-dag opdatering:

Følg med på Danmarks Miljøportal – der indberettes løbende.

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 25/02 2022