Tilsyn med BNBO-aftalen

Når der indgås en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer/ virksomhedsejer,  er parterne blevet enige om indholdet i aftalen og herunder erstatningens eller kompensationens størrelse.

 

Når aftalen er indgået har begge parter har et ansvar for at overholde aftalen. Det er vigtigt, at de to parter taler sammen, hvis der skulle ske uheld som gør, at en aftale overskrides.

 

Sammen med NIRAS har vi udarbejdet en tilsynsguide og tilsynsskema, som kan hjælpe jer på vej.

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 06/10 2022