Undgå interessekonflikter i BNBO-forhandlingen

Inhabilitet. Interessekonflikt. Eller sagt på en anden måde: Hvis én eller flere af vandværkets bestyrelsesmedlemmer samtidig er lodsejere, som har krav på erstatning for sprøjtefrie BNBO’er, så bør I sørge for at sætte disse personer på bænken, indtil forhandlingerne er overstået.

Det er vigtigt, at vandværkets bestyrelse handler uafhængigt af særinteresser og udelukkende træffer beslutninger, der gavner vandværkets forbrugere. Samtidig undgår du som enkeltperson at komme i klemme, hvis du forholder dig til, om du han være inhabil.

 

Bestyrelsesmedlemmer kan på forskellige vis være inhabile i BNBO-forhandlingerne, særligt hvis én eller flere samtidig er lodsejer og har krav på en erstatning – et éngangsbeløb – for at stoppe erhvervsmæssig brug af pesticider og evt. nitrat i det udpegede BNBO-område.

 

 

Mange vandværker har boringer placeret på et landbrugsareal, hvor kommunen vurderer, at en indsats er nødvendig inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), og hvor vandværket frem mod 2023 skal forhandle med lodsejerne.

 

 

Begge parter har naturligvis en interesse i at få mest muligt ud af forhandlingen. Vandværksbestyrelsen skal varetage forbrugernes interesser, da udbetalingen af erstatningen til lodsejeren kan medføre prisstigninger.

Spørgsmål?

Kontakt rådgiverne

 

Robert Jensen

Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Gitte Nielsen

Tlf.: 56 13 02 04
Mail: gni@danskevv.dk

 

Tue Kofod

Tlf.: 56 13 03 38
Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 20/01 2022