Indsatsplaner

I Danmark forebygger vi frem for at rense. Det betyder, at vi beskytter vores grundvand mod forurening, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand.

Staten har kortlagt og udpeget følsomme områder

Staten har derfor udpeget de områder, hvor der skal gennemføres en ekstra og mere målrettet indsats for at beskytte drikkevandet.

 

Fra disse områder indvindes der allerede vand, eller også er et område reserveret til beskyttelse af en fremtidig drikkevandsressource.

 

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for områderne

På den baggrund skal kommunerne lave en indsatsplan, der beskytter området.

 

Kommunen fastsætter i nogle tilfælde også BNBO – det vil sige BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO – omkring vandværkernes indvindingsboringer.

 

Indsatsplanen udarbejdes som oftest i et tæt samarbejde vandrådene, så der er god mulighed for at have en god dialog med kommunen allerede på et tidligt tidspunkt.

 

Frivillige aftaler eller påbud

Som en del af indsatsplanen skal kommunen udarbejde et forslag til en frivillig aftale med lodsejeren om, hvordan området kan beskyttes.

 

Aftalen kan gennemføres med et påbud til lodsejeren.

 

Offentlig høring

Kommunen skal sende indsatsplaner i et indsatsområde i en offentlig høring, inden planen kan vedtages.

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 12/12 2016