Guide: Pesticidfri drift og adfærd

For at beskytte fremtidens grundvand er der et politisk ønske om at fremme pesticidfri drift og adfærd, og det bakker Danske Vandværker naturligvis helhjertet op om. Guide med fokus på pesticidfri drift og adfærd.

Guiden Pesticidfri drift og adfærd er tiltænkt lodsejere og vandværker, som har brug for råd og vejledning til pesticidfri drift af arealer, hvor grundvandet skal beskyttes. Men også kommuner og landboforeninger kan gøre brug af de gode råd og praktiske anvisninger.

 

Guiden tager udgangspunkt i gårdspladsen og favner også de omgivende arealer som for eksempel græsmarken, engen og naturarealerne. Hvert område har sine udfordringer, som kan løses helt uden brug af pesticider.

 

Guiden er delt op i otte temaer med forslag til alt fra, hvordan man håndterer bjørneklo og flyvehavre til sammensætning af optimale sædskifter i jagten på at bekæmpe skadedyr og sygdomme.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver 

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 05/05 2021