Trusler og overvågning

Grundvandet overvåges løbende gennem statslige aktiviteter.

Grundvandsovervågning

I disse år gennemføres der grundige undersøgelser af grundvandet via massescreeninger. Målet er at give danskerne større sikkerhed for høj vandkvalitet.

Læs mere om massescreening 

 

 

Jordforurening

Hvor og hvordan påvirker en jordforurening et vandværk? Sådan kan du finde ud af det samt hente en jordforureningsattest.

Læs mere her

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 0201

 

Mail rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 20/07 2021