Bakterier og mikroorganismer

Hvis drikkevandet bliver forurenet med bakterier, kræver det hurtig handling, da der er risiko for, at forbrugerne kan blive syge af vandet.

Mikrobiologiske parametre i form af kimtal

 

Hvis der er overskridelser af de mikrobiologiske parametre i form af kimtal, skal laboratoriet straks informere vandværket og kommunen.

 

Kommunen beslutter så, hvilke tiltag, der skal sætte i gang, ligesom kommunen udarbejder et påbud.

 

Coliforme bakterier og E.coli

 

Er drikkevandet forurenet med coliforme bakterier (jordbakterier) eller E. coli (fækale bakterier), skal laboratoriet straks informerer vandværket og kommunen. Kommunen tager så stilling til, om der skal udstedes et forbud om at levere vand fra vandværket og krav om nødforsyning.

 

Kommunen kan også udsteder en kogeanbefaling til forbrugerne. Der er tale om en afgørelse, som skal efterleves med det samme.

 

Kogeanbefalinger udarbejdes i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverne i sekretariatet

 

Mail: raad@danskevv.dk

 

Tlf. 56 14 42 42

Publiceringsdato: 11/11 2019