Drikkevandskontrol

Bekendtgørelse og vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udkommet er på gaden. 

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 4. februar en ny vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Generelt er denne udgave blevet strammet op, og der er indsat flere faktabokse til at belyse problemstillingerne, og der er gjort et forsøg på at beskrive praksis bedre end i de hidtidige udgaver.

 

Vejledningen har været længe undervejs. Ikke siden 2017 har der været en fuldt gældende vejledning dækkende for området.

Danske Vandværker har afgivet høringssvar til flere udgaver af den vejledning der er offentliggjort nu.

 

Vi forventer, at der i forbindelse med implementering af det nye drikkevandsdirektiv også kommer en vejledningsrevision i 2022/23.

 

 

Bekendtgørelse

Reglerne for drikkevandskontrol findes i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 2361 af 26/11/2021. 

 

 

Få svar på spørgsmål til drikkevandsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsens hjemmesiden kan du finde svar på generelle spørgsmål til drikkevandsbekendtgørelsen.

Vær opmærksom på, at det ikke er alt materiale der er opdateret.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt Robert Jensen

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 01

Publiceringsdato: 11/02 2022