Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Referencelaboratoriets hovedopgave er at hjælpe Miljøstyrelsen med rådgivning.

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger dækker miljøanalyser inden for prøvetyperne drikkevand, grundvand, badevand, spildevand, fersk overfladevand, marint vand, jord, slam, sediment mv.

Referencelaboratoriet

 

    • rådgiver om udførelsen af analyser og målinger.

 

    • tester metoder, kvalitetskontrol og udfører andet relevant udviklingsarbejde.

 

    • udgiver og vedligeholder materiale med relation til bekendtgørelse om analysekvalitet: metodedatablade, tydeliggørende notater med vejledning i forståelse af bekendtgørelsens bestemmelser og i enkelte tilfælde tillige målemetoder.

 

  • formidler information og rådgiver brugere af analyseresultater.

 

Publiceringsdato: 11/12 2017