Nyt værktøj til udarbejdelse af kontrolprogram

For at leve op til ny lovgivning, skal alle vandværkerne primært tage vandprøver ved forbrugerens taphane. I skal efterleve et kontrolprogram, som kommunen fastlægger, og det skal så vidt muligt ske efter indstilling fra det enkelte vandværk. Hent værktøjet til at udarbejde jeres indstilling til kontrolprogram her.

Vandværkerne skal gennemføre et kontrolprogram for at opfylde kravene til drikkevandskvaliteten. Kommunen fastlægger kontrolprogrammet, og det skal så vidt muligt ske efter indstilling fra det enkelte vandværk.

 

 

Sådan bruger I værktøjet

 

Grønt

Afsnit, der er markeret med grønt, skal I slette, inden I sender indstillingen til kontrolprogrammet til kommunen.

 

Gult

Nogle steder i værktøjet er markeret med gult. Det er de områder, der kræver størst fokus.

I skal enten udfylde eller tilpasse teksten jeres forhold. Det er vigtigt, at I gennemlæser hele værktøjet kritisk og redigerer, så indholdet afspejler de aktuelle forhold og risici på jeres vandværk.

 

Formålet med værktøjet

Formålet med dette værktøj er, at skabe et godt grundlag for, at I kan udarbejde et kontrolprogram, som sendes til kommunen til endelig godkendelse jf. drikkevandsbekendtgørelsen § 7, stk. 3.

 

Værktøjet kan også bruges til en dialog med kommunen om kontrolprogrammet, hvis kommunen fremsender deres forslag til kontrolprogram først.

 

Risikovurdering kan nedsætte antallet af parametre eller hyppigheden af kontrol

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen kan I med afsæt i en risikovurdering, nedsætte antallet af parametre eller hyppigheden.

 

Med en risikovurdering, som er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om kvalitetssikring, og de historiske vandanalyser, som kan findes i Jupiterdatabasen, kan I med dette værktøj redegøre for reduktion af antallet af parametre eller hyppighed.

 

Hvis I vælger, at analysere for alle parametrene jf. drikkevandsbekendt­gørelsen, kan I undlade at lave en risikovurdering. Afsnittet i værktøjet ”Analysepakkeparametre” vil så kunne slettes.

 

Spørg til laboratoriets priser på grupper

Analyselaboratorierne analyserer en stor del af parametrene i grupper. Hvis der foretages en risikovurdering, kan den med fordel rettes mod de parametrene, der er dyrest at analysere. Kontakt eventuel jeres analyselaboratorium, får at få oplyst priserne på de enkelte grupper.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgivningen

 

Juridisk rådgiver
Robert Jensen
Tlf. 56 13 02 01

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

Publiceringsdato: 27/03 2018