Prøver skal udføres efter akkrediterede metoder

I nogle få tilfælde er der en god grund til, at laboratoriet ikke har brugt en akkrediteret metode.

Når vandværket får foretaget analyser, skal det ske på et laboratorium, der er akkrediteret til at foretage prøveudtagning og målinger. Akkrediteringen kan foretages af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan inden for EU.

Desuden er der krav om at selve målingerne for de enkelte stoffer skal være akkrediterede. Det kræver, at analyselaboratoriet følger bestemte procedurer og analysemetoder.

 

Rapporten viser hvilke stoffer, der ikke er analyseret med akkreditering

Vandværket kan på analyserapporten se, hvilke stoffer der evt. ikke er foretaget med en akkrediteret metode. I så fald er analyseresultatet markeret med eksempelvis en stjerne, og det i en note er det angivet, at der ikke er brugt en akkrediteret metode. I så fald bør vandværket kontakte analyselaboratoriet og spørge, hvorfor der ikke er brugt en akkrediteret metode, da kommunen kan nægte at godkende ikke akkrediterede resultater.

 

I nogle få tilfælde er der en god grund til, at laboratoriet ikke har brugt en akkrediteret metode. Når nye stoffer bliver opdaget og taget med i analysekravene, går der noget tid før analyselaboratorierne har fået den nødvendige akkreditering af en metode. Typisk går der ca. et halvt år før laboratorierne skal bruge en akkrediteret metode, og i den mellemliggende periode accepteres de ikke akkrediterede metoder.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf: 56 13 02 01

 

mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 22/10 2021