Bestyrelsens ansvar og opgaver

Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet herunder organisering, strategiudvikling og -opfølgning, økonomisk planlægning, tilsyn med selskabet og risikostyring.

Værktøjer

Strategi- og udviklingsplan

Udarbejd en landsigtet strategi- og udviklingsplan med vision, formål for selskabet og indsatsområder. Find i boksen til højre et forslag til, hvordan en strategi- og udviklingsplan kan bygges op.

 

Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsgrundlag og skal blandt andet beskrive, hvordan beslutninger bliver taget og udført, hvem der gør hvad, hvornår der stemmes, og hvornår man er beslutningsdygtig. Find i den nederste boks til højre et link til vores skabelon.

 

Årshjul for opgaver på vandværket – bestyrelse og administration

Et vandværk har mange opgaver i løbet af året. Skab et overblik ved at lave et årshjul. I boksen nederst til højre finder du et forslag til opbygning af årshjul – ét som viser bestyrelsens opgaver, og et andet der viser de administrative opgaver.

 

Risikovurdering

Vandværket bør have en effektiv risikostyring. Det er vigtigt at forudse og styre risici, så man både kan forebygge og vide, hvordan risici skal håndteres. I boksen til højre finder du et forslag til opbygning af en risikovurdering.

 

Beredskabsplan

En beredskabsplan er populært sagt en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an i krissituationer – for eksempel ved strømsvigt, et ledningsbrud eller hvis vandet er forurenet. Find via linket i den nederste boks til højre en skabelon til en beredskabsplan.

 

Samarbejde og sammenlægning

Bestyrelsen bør i relation til strategiske mål og forudsætningerne herfor løbende forholde sig til selskabets eksistensberettigelse. Find mere information og skabeloner omkring samarbejde og sammenlægning via linket i den nederste boks til højre.

 

Indkøb og udbud

Bestyrelsen skal sikre, at vandværket følger hensigtsmæssige retningslinjer/politikker for indkøb, og at udbud anvendes, hvor det er formålstjentligt. Find vores udbudsværktøj via linket i den nederste boks til højre.

Publiceringsdato: 17/10 2019