Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen skal besidde de nødvendige kompetencer for at kunne udfylde den kontrol og ledelsesmæssige rolle, der følger af ansvaret.

Værktøjer

Kompetenceprofil for bestyrelsen

I bestyrelsen bør I klarlægge, hvilke kompetencer bestyrelsen bør råde over set i forhold til selskabets situation. Find et værktøj til at lave en kompetenceprofil for bestyrelsen i boksen til højre.

 

Evaluering af kompetencer hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Lav en gennemgang af hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmerne aktuelt råder over. Find et værktøj til evaluering af kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne i boksen til højre.

 

Et tip

Vi anbefaler, at I først udfylder “Kompetenceprofil for bestyrelsen” og dernæst “Evaluering af kompetencer hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer”. Herudaf kan I se, hvor der er behov for udvikling og særlig opmærksomhed. Læg til sidst en plan for håndtering af manglende kompetencer for eksempel gennem kurser og uddannelse hos Danske Vandværker.

Publiceringsdato: 17/10 2019