Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og skal sikre rammerne for den daglige ledelse af selskabet. Den daglige leder har entydigt ansvaret for den daglige drift, personale mv.

Værktøjer

Rolle- og ansvarsbeskrivelse (vandværk med ansatte)

Skab klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige leder og formuler retningslinjer for rolle- og ansvarsfordeling skriftligt. Find i boksen til højre et forslag til indhold i en stillingsbeskrivelse og beskrivelse af ansvar og beføjelser.

 

Rolle- og ansvarsbeskrivelse (vandværk uden ansatte)

Hos mindre vandværker varetages driften ofte af én fra bestyrelsen, mens de andre bestyrelsesmedlemmer har andre kasketter på. Sæt jer sammen i bestyrelsen og skab klarhed om jeres rolle- og ansvarsfordeling  – find en skabelon i boksen til højre.

 

Ansættelseskontrakter

Bestyrelsen bør ved ansættelse af medarbejdere udarbejde ansættelseskontrakter og jobbeskrivelser. Find skabeloner til ansættelseskontrakter via linket i boksen nederst til højre.

 

Evaluering af den daglige ledelse

Bestyrelsen (formanden) og den daglige leder bør mindst én gang om året evaluere samarbejdet. Find i boksen til højre et forslag til indhold i en evalueringssamtale og et skema til oplistning af mål for det kommende år.

Publiceringsdato: 17/10 2019