Informationspligt om kvalitetssikring

I skal informere kommunen om, at I har indført kvalitetssikring. Læs her hvilke informationer, som kommunen skal have.

Det skal I oplyse

 

Obligatoriske kurser

 • Oplys hvilke kurser, som den driftsansvarlige har gennemført – de lovpligtige drift- og hygiejnekurser.
 • Husk at oplyse hvem kursusudbyderen er.

 

Risikovurdering

 • Vandværket har gennemført en kortlægning og risikovurdering af forsyningen.
 • Handlingsplan er udarbejdet.
 • Alternativt at I arbejder har indført og arbejder efter ISO 22.000, DDS eller lignende systemer.

 

Vandværksoplysninger

 • Navn.
 • CVR-nummer.
 • Underskrift og datoen, hvor I indførte kvalitetssikring.

 

Hvem i kommunen skal have oplysningerne?

 • Send oplysningerne til kommunens hovedadresse og en kopi til den afdeling og/eller person i kommunen, der fører tilsyn med vandforsyningen.

 

Hvordan kan du sende oplysningerne?

 • Informationen kan sendes pr. mail eller brev.

 

Skal der sendes dokumentation med?

 • Det er ikke nødvendigt at sende kursusbeviser eller kortlægning, risikovurdering eller handlingsplan eller anden dokumentation til kommunen.
 • I skal opbevare dokumenterne i vandforsyningen og fremvise dem ved det kommunale tekniske tilsyn.
Publiceringsdato: 11/11 2019