Investeringsplan med et digitalt ledelsessystem

Når vandværkets takstblad skal godkendes, beder din kommune om en investeringsplan, som viser, hvilke investeringer dit vandværk skal gå i gang med først, og hvornår de øvrige investeringer kan komme på tale. Med et digitalt kvalitetes- og ledelsessystem kan du lettere og hurtigere lave en investeringsplan.

Et digitalt kvalitetssikrings- og ledelsessystem gør det nemt at overholde kvalitetssikringsbekendtgørelsen og de krav, der står i vejledningen ’Kvalitetssikring på almene vandforsyninger’.

 

Kvalitetssikring om

  • Hvordan ønsker vi kvaliteten af vandet skal være?
  • Hvordan skal den driftsansvarlige klædes på til opgaven?
  • Hvordan ser vandværket ud, hvordan arbejdes der på vandværket, og hvem arbejder der?
  • Er der noget, der skal ændres, holdes øje med eller fastholdes, og hvordan gør vi det?
  • Det skal være muligt at kunne vise, at der sker noget med handleplanen.

 

Brug din risikovurdering til at justere investeringsplanen

Inden du går i gang med kvalitetssikringen, er det nødvendigt, at du først gennemgår og beskriver vandværkets processer og især vandværkets forskellige anlæg, såsom boringer, produktionsanlæg og ledningsnet. Det kaldes risikovurdering.

 

Særligt risikovurderingens gennemgang af vandværkets komponenter og anlæg kan lette dit arbejde med en investeringsplan, som kommunen vil efterspørge, når du skal have godkendt dit takstblad i fremtiden.

 

Risikovurderingen indeholder nemlig en prioritering af, hvilke investeringer, vandværket skal gå i gang med først, og hvornår de øvrige kan komme på tale. For eksempel kan det være, at vandværket skal have udskiftet råvandspumpen i løbet af det kommende år, mens beholderen kan holde lidt endnu. Begge dele kan også fremgå af investeringsplanen, således at vandværket i år 2018 har en plan om at udskifte råvandspumpen, men udskiftning af beholder er planlagt til år 2021.

 

Ifølge kvalitetssikringsbekendtgørelsen skal vandværkets ledelse gennemgå en risikovurdering hvert år.

 

Det vil sige, du kan hvert år justere din investeringsplan i forhold til risikovurderingen, og du har en fornuftig dokumentation for, hvorfor noget skal udskiftes, mens andet kan vente.

 

Vil du vide mere?

Kontakt økonomisk rådgiver

 

Michael Hovmand

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 31/10 2019