Fjernaflæsning af målere

Forbrugerne skal have information om det tidspunkt, hvor I fjernaflæser vandmåleren. På den måde kan forbrugerne følge med og sammenligne om jeres aflæsning stemmer med tallene på deres egen vandmåler derhjemme.

Ok at varsle via hjemmeside og e-mail

Det er helt fint at informere om fjernaflæsning via vandværkets hjemmeside, e-mail eller sms.

 

Angiv snævert tidsinterval

Det kan tage flere dage at fange målernes signaler og hente aflæsningstallet afhængigt af, hvor stort jeres forsyningsområde er.

 

Afhængig af målerfabrikat er det muligt, at indstille måleren til at registrere aflæsningen den første dag i måneden. Så kan I efterfølgende hente oplysningerne, når det passer jer.

Det er også helt i orden, at I blot oplyser et tidsinterval, hvor fjernaflæsningen foregår.

Hvis I holder tidsintervallet så snævert og præcist som muligt, kan I mindskes den naturlige forskel i målertallet.

 

Det kan opstå, hvis forbrugeren skriver målerens tal ned om mandagen, og I først aflæser torsdag.

 

Samtidig minimere I antallet af spørgsmål og henvendelser fra forbrugerne om tal, der afviger.

 

Oplys hvor og hvornår i forsyningsområdet I aflæser

Hvis det er muligt, er det en god ide at fortælle, hvor i forsyningsområdet, I aflæse hvornår.

 

Hvis tallene ikke er ens

Det er altid tallene på forbrugerens vandmåler, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse med tallene fra fjernaflæsningen.

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiverteamet

 

Tlf.: 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 24/09 2018