Sådan må I fjernaflæse målere uden samtykke

Energistyrelsen og Justitsministeriet har slået fast, hvornår vandforsyninger må aflæse fjernaflæste målere uden at kræve samtykke fra forbrugerne. Det sker, fordi EU’s persondataforordning stiller nye krav til indsamling og opbevaring af persondata.

Aflæsning af målerdata til brug for andet end fakturering kræver ikke samtykke fra forbrugeren, når data bruges til driftsoptimering og/eller asset management, så som:

 

  • Lækageidentifikation
  • Trykstyring
  • Nedbringelse af varmetab
  • Monitorering af stikledningers tilstand
  • Produktionsplanlægning
  • Kapacitetsudnyttelse
  • Optimering af løbende vedligehold
  • Håndtering af kundehenvendelser og lignende.

 

Indhentning af disse typer informationer er i samfundets interesse, og er derfor i direktivet undtaget kravet om samtykke fra den enkelte forbruger.

 

De grundlæggende behandlingsprincipper i persondataforordningens artikel 5 skal samtidig overholdes. Med vores trin for trin-guide bliver du klædt godt på til at leve op til persondataforordningen. 

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Publiceringsdato: 05/01 2018