Belåning af vandværker

Notat om finansiering at mindre vandværker fra Deloitte.

Dette notat fra Deloitte, slår fast, at vandværker, der ikke er omfattet af vandsektorloven, ikke bør sidestilles med andelsboligforeninger og anden uregulerede virksomheder, hvis de vil låne penge.

 

Notatet er tænkt som et handuot, som mindre vandværker kan tage med i banken, når de skal søge om lån.

 

Notatet beskriver hvile i sig selv-princippet, og konklusionen er, at et lån til vandværker har en meget lille risiko.

 

Vi har bedt Deloitte om at udarbejde notatet, da vi erfarer, at nogle vandværker kan have vanskeligere ved at få et lån til en rimelig pris, da bankerne ikke har tilstrækkelig indsigt i vandværkernes rammevilkår.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt økonomisk rådgiver

 

Michael Hovmand

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/11 2021