Forsyningsvirksomhedsdirektivet: Nyt krav til processen om EU-udbud

Fra 1. juli 2018 skal alle EU-udbud gennemføres gennem en elektronisk platform eller udbudsportal.

I praksis betyder det, at når I foretager indkøb, som er omfattet af reglerne om EU-udbud, skal I bruge systemer, som ansøgere og tilbudsgivere umiddelbart kan tilgå gratis.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal foregå via elektroniske kommunikationskanaler, og der skal være fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet for de relevante aktører.

Hvornår er et projekt omfattet af reglerne om EU-udbud?

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver på forsyningsområdet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder både for offentlige og private virksomheder.

 

Kontraktværdierne for 2018/2019

 

Bygge- og anlægsprojekter Kontraktværdi på: 41.305.415 kr. eller derover
Varer og tjenesteydelser Kontraktværdi på: 3.298.179 kr. eller derover

 

Det vil altså sige, at hvis dit vandværk skal igennem et EU-udbud, skal hvert skridt i udbudsproceduren gennemføres elektronisk. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at de elektroniske kommunikationsmidler i det udbudssystem, som du vælger at bruge, lever op til bekendtgørelsens krav.

Der findes flere udbydere af en digital platform eller udbudsportal, der understøtter kravene til både adgang, sikkerhed og tekniske funktioner, og hvor al korrespondance og udveksling af dokumenter er samlet ét sted.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 28/06 2018