Hvad gør vi med de dårlige betalere?

Hvis forbrugerne ikke betaler vandregningen til tiden, har vandværkerne heldigvis den unikke mulighed, at de har lov til at lukke for vandet, uden at det skal ske med fogedrettens hjælp.

Vandværket skal hverken tage sociale eller erhvervsmæssige hensyn. Vandværket betragtes som en simpel kreditor, og vandværket reagerer derfor også på samme måde. Det betyder, at man kun får leveret vand, så længe der betales.

 

Vandværket bør sørge for at begrænse sit tab mest muligt, og dette kan gøres ved, at man er konsekvent i sin behandling af dårlige betalere.

 

Vi anbefaler altid, at man sender en betalingspåmindelse eller rykkerskrivelse, når betalingen udebliver.

 

Hvis vandværket har nogle forbrugere, som aldrig betaler til tiden, kan man overveje, om man vil springe betalingspåmindelsen eller rykkerskrivelsen over, og i stedet sende en lukkevarsel med det samme.

 

Man har nemlig ikke pligt til at sende en rykkerskrivelse, før man sender et lukkevarsel.

 

 

Gode råd til rykkerprocedure

 

Betaling til forfaldstid

 • Det er en god idé at følge op på et bestemt tidspunkt, eksempelvis 5 eller 7 dage efter forfald.

 

Hvor mange rykkere bør man sende?

 • Man har ikke pligt til at sende rykkerskrivelser
 • 3 rykkerskrivelser giver statistisk set intet resultat

 

Rykkerproceduren bør være fast og ensartet

 • Afvigelser bør ikke ske
 • Husk at jeres forbrugere taler sammen
 • En stor hjælp til den interne procedure

 

NB! Undgå nummerrækkefølge på rykkerskrivelser

 

 

Hvordan og hvornår?

 

Skriftlig betalingspåmindelse

 • Pæn og venlig påmindelse
 • Sendes 5-7 dage efter forfald
 • Forbrugeren gives en kort frist til betaling (eks. 5 dage)
 • Man kan vælge at pålægge et rykkergebyr

 

Rykkergebyrer – hvad siger lovgivningen?

 • Ingen begrænsning på antal rykkerskrivelser
 • Maksimalt 3 rykkergebyrer á 100 kr. stk. (rykkergebyrer er ikke momsbelagte)
 • Betingelse: Mindst 10 dage mellem rykkerskrivelserne

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 02/09 2022