KommuneKredit

Et lån med kommunal garanti

Procedure for ansøgning om lån

Når andre enheder end offentlige myndigheder ønsker at optage lån i KommuneKredit, fx et selskab eller en forening, er det betinget af, at en kommune eller en region stiller en 100 pct. garanti for lånet.

 

Hvis et vandværk ønsker at optage et lån hos KommuneKredit, skal der derfor tages kontakt til den kommune, hvor vandværket er hjemmehørende, med anmodning om garantistillelse for lånet. Beslutning om garantistillelse skal vedtages af kommunalbestyrelsen.

 

Til brug for behandling af garantistillelsen i kommunen eller i forbindelse med den ikke-offentlige enheds beslutning om lånoptagelse tilbyder KommuneKredit at udarbejde et vejledende forslag til, hvordan finansieringen kan tilrettelægges.

 

Udover beslutningen om garantistillelse fra kommunen er det en forudsætning for bevilling af lånet, at KommuneKredit vurderer, at låneformålet ligger inden for de gældende kommunalretlige og statsstøtteretlige rammer.

 

Hvis du ønsker at læse mere om KommuneKredit, kan du læse meget mere her: www.kommunekredit.dk

 

Spørgsmål

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 05/03 2020