I må gerne opkræve betalingsgebyrer

Er du i tvivl om, det er lovligt at opkræve gebyrer for betalinger, der henholdsvis ikke går over og går over BS? Få svaret her.

Erhvervsdrivende – herunder vandværker – må gerne opkræve gebyrer, når blot kunderne bliver informeret om det.

 

Informationen kan for eksempel fremgå af generelle prislister, salgsbetingelser eller ved, at virksomheden henvender sig direkte til kunden.

 

Gebyr ved betaling af faktura

Som hovedregel må et gebyr ikke være større end de faktiske meromkostninger.

 

Et strafgebyr til forbrugere, der ikke er tilmeldt BS (Betalingsservice) må højst udgøre 50 kr.

 

 

Gebyr ved betaling via BS

Hvis forbrugere betaler via BS, kan I desuden opkræve et gebyr.

 

Et sådan ”gebyr for betaling via betalingsservice” må højst udgøre 5 kr.

 

Opkrævningsgebyr

Hvis I ønsker,  at få dækket alle udgifter til administration ved betaling til betalingsservice, er der tale om et opkrævningsgebyr.

 

I praksis accepteres beløb på op til 10 kr. i opkrævningsgebyr.

 

Men hvis I kan bevise, at det koster mere at opkræve beløbet via BS, så accepteres højere gebyrer.

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 08/01 2017