Solceller og skat

Vandværket bliver IKKE skattepligtig, når det producerer energi - strøm og varme - på solceller til EGET forbrug.

Sælger vandværket overskydende energi – el og varme – skal vandværket betale skat af denne aktivitet.

 

MEN det får ikke afsmittende effekt på vandværkets anden omsætning, da der er en særregel for dette i skattelovgivningen.

 

Det betyder, at den energi – strøm og varme – som vandværket producerer og bruger ikke er skattepligtigt, mens indtægter fra salg af overskydende strøm, der sælges på elnettet, bliver skattepligtige.

 

Hvis andelen af el, der sælges, bliver for stor, er det usikkert om el-slaget kan få afsmittende virkning på vandværkets øvrige aktiviteter.

 

Anmod om et bindende svar

Vi anbefaler, at man anmoder om et bindende svar hos SKAT, hvis man påtænker, at etablere solcelleanlæg, hvor en større del af produktionen skal sælges. 

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt 

 

Michael Hovmand

 

Tlf.: 40 15 54 21

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 23/09 2022