Takstblad

Få hjælp til at beregne takstbladet i de otte videoer nedenunder. Hver video gennemgår de enkelte faner i værktøjet til takstberegning.

Takstbladet er vandværkets prisliste

Takstbladet er vandværkets prisliste, hvor forbrugeren kan se alle priser, afgifter og bidrag. I kan kun opkræve forbrugerne for dét, der står i takstbladet. Vandværket skal hvert år fastsætte størrelsen af driftsbidraget i takstbladet, der skal godkendes af kommunen.

 

Vi  har lavet en skabelon, hvor I kan søge inspiration til, hvordan et takstblad kan laves – hent skabelonen til højre her på siden. 

 

 

Ændring af takster midt i perioden

Flere har spurgt om vandværket kan ændre i takstbladet på grund af høje energipriser.

 

Vi anbefaler, at I kun ændrer i det faste bidrag

Vi anbefaler at I kun ændrer i det faste bidrag, hvis det er tvingende nødvendigt at opkræve flere penge. Men vær opmærksom på, at det er administrativt tungt at ændre takster.

 

Årsagen til den anbefaling er, at der skal foretages måleraflæsning hos alle forbrugere den dag takstbladet ændres, hvis man ændrer i det kubikmeterafhængige bidrag. 

 

Informer kommunen
Husk også, at kommune skal godkende en eventuel ændring af det faste bidrag. Hvis vandværket har fået godkendt takstbladet på generalforsamlingen, skal det ekstraordinære bidrag også godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Fortæl forbrugerne om ændring i det faste bidrag
Vandværket bør herefter med en rimelig frist informere forbrugerne om det ekstraordinære bidrag. Informationen kan ske dér, hvor man normalt annoncerer takstbladet.

 

 

Sådan fungerer værktøjet til takstberegning

Der er 8 excel-ark – det 9. ark er det færdige taktsblad. I skal udfylde arkene med de informationer, som bestyrelsen og/eller personalet har.

 

I kan kun skrive i de felter, der er markeret med en blå baggrundsfarve. De øvrige felter er låst, fordi de indeholder automatiske sammenlægninger eller overførsler til andre faner i excel-arket.

 

Der er en rød trekant i højre side af cellen, hvis cellen indeholder en hjælpetekst. Når I fører ”musen” over cellen, ses hjælpeteksterne, og I kan se, hvad cellen indeholder, eller hvordan I skal bruge den.

 

Sammenhæng til regulativet

Husk at der skal være en klar sammenhæng mellem takstblad og regulativet, som fastsætter vilkårene fortilslutning og levering af vand.

 

Husk også at informere jeres forbrugere om både takster og regulativ på jeres hjemmeside.

 

Brug videoguides og få tips og tricks

Der er en video til hver fane i værktøjet til takstberegning

 

 

Introduktion til takstberegningsværktøjet
Beregning af takster 02: Se hvordan du arbejder med fanen Stamdata
Beregning af takster 03: Se hvordan du arbejder med fanen Likviditetsbudget
Beregning af takster 04: Se hvordan du arbejder med fanen Investeringsplan
Beregning af takster 05: Se hvordan du arbejder med fanen Driftsbudget
Beregning af takster 06: Se hvordan du arbejder med fanen Anlægskartotek
Beregning af takster 07: Se hvordan du arbejder med fanen Forsynings- og stikledning
Beregning af takster 08: Se hvordan du arbejder med fanen Målerbidrag
Beregning af takster 09: Det færdige takstblad

Vil du vide mere?

Kontakt Michael Hovmand, økonomichef og rådgiver

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 12/10 2022